Polityka prywatności

Zawartość niniejszej strony, dostęp do niej oraz korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa.

Serwis został przygotowany przez NSS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szyszkowej 20A. Prawa autorskie do niniejszego serwisu i wszystkich jego elementów, w tym do materiałów w nim zawartych, przysługują niepodzielnie NSS Sp. z o.o. Jakiekolwiek wykorzystywanie serwisu lub jego części może odbywać się jedynie za zgodą i wiedzą NSS Sp. z o.o. Jakiekolwiek modyfikowanie lub reprodukowanie niniejszego serwisu lub jego części jest zakazane. Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy produktów i inne nazwy handlowe stanowią prawem chronione znaki towarowe lub firmy, będące własnością NSS Sp. z o.o., podmiotów stowarzyszonych lub partnerów handlowych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody NSS Sp. z o.o.. Prawnej ochronie podlegają również wszelkie wzory użytkowe, zdjęcia znajdujące się w niniejszym serwisie.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. NSS Sp. z o.o. dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia poprawności i dokładności informacji umieszczonych w niniejszym serwisie, niemniej jednak nie daje żadnej gwarancji co do ich poprawności lub dokładności. NSS Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub też niemożności korzystania z niniejszego serwisu, jak również wynikające z oparcia się na informacjach podanych w niniejszym serwisie.

NSS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania lub usuwania zawartości niniejszego serwisu oraz do zaprzestania udostępniania niniejszego serwisu lub jego części w dowolnej chwili, z dowolnego powodu, bez uprzedniego informowania o tym użytkowników.

NSS Sp. z o.o. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez NSS Sp. z o.o. i spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.


Ochrona danych

W celu umożliwienia Państwu korzystania z niektórych elementów niniejszego serwisu NSS Sp. z o.o. gromadzi Państwa dane osobowe. Przed pobraniem od Państwa tychże danych i po zapoznaniu się z celem ich przetwarzania będziecie Państwo mogli swobodnie zdecydować o ich udostępnieniu. NSS Sp. z o.o. przestrzega zasad Ustawy o ochronie danych osobowych i dołoży wszelkich starań w celu zachowania Państwa danych w poufności. Dane te nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych macie Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia w każdej chwili.