BCS-PAN-P3

 • Dostępność: Produkt dostępny w ofercie

BCS-PAN-P3

Moduł z dodatkowymi przyciskami wywołania do wideodomofonowego systemu modułowego IP BCS. Umożliwia rozszerzenie ilości obsługiwanych mieszkań w systemie. Możliwość przypisania dowolnego kodu wywołania (numeru lokalu) do każdego przycisku niezależnie. Front wykonany ze stali. Zawiera uszczelki zabezpieczające dodatkowo przed przedostawaniem się do wnętrza obudowy od strony czoła panelu zewnętrznego (ramki). Przeznaczony do samodzielnego montażu w ramkach dwu lub trzy modułowych BCS-RA2 oraz BCS-RA3. Zasilanie i transmisja danych z moduł kamery BCS-PAN-KAM za pomocą dostarczonej wraz z ramką taśmy modułowej.

Moduł z dodatkowymi przyciskami wywołania do systemu modułowego IP BCS:

 • Współpracuje z ramkami BCS-RA2 oraz BCS-RA3  
 • Kompatybilny z modułem kamery BCS-PAN-KAM
 • 3 przyciski wywołania z możliwością nadania każdemu przyciskowi dowolnego kodu wywołania, możliwość powielania adresów lub wyłączenia (dezaktywacja) każdego przycisku
 • Umożliwia rozszerzenie ilości obsługiwanych mieszkań w systemie (zależnie od konfiguracji można zastosować max 8 modułów z przyciskami, lub 7 modułów z przyciskami oraz 1 czytnik)
 • Przyciski programowane za pomocą Web Service wbudowany w moduł kamery BCS-PAN-KAM                                                                
 • Śruby do montażu modułu w ramce oraz przewód do łączenia z innymi modułami dostarczany wraz z ramką BCS-RA2/RA3 
 • Layout całego panelu konfigurowany za pomocą Web Service wbudowany w moduł kamery (wizualizacja panelu)
 • Zasilanie za pomocą dostarczonego przewodu z modułu kamery
 • Do działania wymagany jest moduł kamery BCS-PAN-KAM
 • Wymiary 110×120×24.9mm
 • Waga 0,27 kg
 • Środowisko pracy -30°C ~ +70°C; 10 - 95 % RH
 • Funkcja transferu powiadomień na telefon komórkowy jest realizowana wyłącznie za pośrednictwem usługi P2P (chmury). Mogą wystąpić opóźnienia w komunikacji, zależne od dostawcy, typu oraz przepustowości łącza internetowego, a także od producenta systemu operacyjnego telefonu komórkowego, na które dostawca sprzętu nie ma wpływu.

Do pobrania