Modułowe

System paneli modułowych IP oparty na modułach do samodzielnej instalacji w ramkach BCS-RA2/RA3. Umożliwia zbudowanie dwu lub trzy modułowego panelu zewętrznego. Zależnie od potrzeb, panel zewnętrzny można rozbudować o maksymalnie 8 modułów dodatkowych w układzie 3x2 lub 3x3 moduły na dwóch lub trzech odrębnych ramkach montażowych połączonych ze sobą (każdy panel/ramka wymaga odrębnej obudowy podtynkowej lub natynkowej).

Panel oprócz modułu kamery może zostać wyposażony w moduł czytnika zbliżeniowego, klawiatury kodowej, moduł z dodatkowymi przyciskami wywołania, umożliwiający rozszerzenie systemu o 3 kolejne mieszkania oraz moduł czytnika palców. W obrębie jednego panelu można podłączyć maksymalnie 8 modułów z przyciskami, zwiększając liczbę obsługiwanych mieszkań do 25 lub 7 modułów z przyciskami oraz 1 moduł czytnika zbliżeniowego (22 mieszkania plus czytnik).

System oparty o panele modułowe może być, tak samo jak w przypadku rozwiązań jednorodzinnych rozbudowany do 20 wejść. Maksymalna liczba monitorów w obrębie ego samego lokalu wynosi 6. Każdy monitor może obsługiwać do 32 dodatkowych kamer IP z serii BCS Line lub Point, jak również kamer innych producentów, pracujących po protokole Onvif. Podobnie jak panele jedorodzinne obraz z kamery panelu zewnętrznego moze być nagrywany w rozdzielczości D1 przez rejestratory BCS Line obsługujące kanały IP oraz rejestratory BCS Point po protokole RTSP (zależnie od wersji firmware).

Do obsługi systemu opcjonalnie można wykorzystać aplikację mobilną BCS Viewer Lite.
W przypadku zastosowania modułu klawiatury BCS-PAN-K lub modułu z przyciskami BCS-PAN-P przekaz wywołania na telefon komórkowy może być zrealizowany jedynie za pomocą funkcji P2P, nieależnie od tego, czy łącze internetowe posiada stały czy zmienny adres IP.

Jeśli panel modułowy posiada tylko jeden przycisk wywołania (w module kamery), wówczas w przypadku łącza ze stałym adresem IP możliwe jest przekierowanie portów i korzystanie z aplikacji mobilnej za pomocą publicznego adresu IP.

Panele modułowe współpracują z panelami jednorodzinnymi.

Przykładowe wizualizacje: