BCS Point Manager

  • Dostupnost: Produkt dostępny w ofercie

Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami IPC, NVR, serii BCS POINT

  • Obsługa do 256 kanałów (max 256 urządzeń)
  • Max. podgląd na żywo 64 kan.(4 x 64 okien)
  • Współpraca max. z 4  monitorami
  • Współpraca z kontem chmury star4live.com
  • Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe firmy, projekty, centra monitoringu video

Cechy 


Obsługa rejestratorów sieciowych, kamer sieciowych IP, urządzeń magazynujących SVR. Obsługa do 1000 połączeń. Max. podgląd na żywo 256 kan., max. 64 okien na karcie.
Wbudowany moduł PC-NVR(nagrywanie w trybie ciągłym, detekcji, alarm  do 16 kan.)

Funkcjonalności :

- Tworzenie i obsługa schematów Alarmów

- Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń

- Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych.

- Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie

- Tworzenie i obsługa eMAP

- Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń

- Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń

- Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu,

- Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio

- Współpraca max. z 4 monitorami

- Współpraca z kontem chmury star4live.com

Zastosowanie : końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video

 

BCS Point Manager 2.3.15 Marzec 2017

OS: Przetestowane OS: Windows 7/Windows 8/ Windows 10

 

Download