BCS Manager

 

    
 

BCS Manager

Program do obsługi urządzeń CCTV marki BCS. Powstał w celu obsługi urządzeń wielu linii produktowych jedną aplikacją. Dzisiaj jest już zaawansowanym programem, którego może używać zarówno indywidualny użytkownik jak i duże centra monitoringów. Aplikację cechuje łatwość i intuicyjność obsługi oraz zaimplementowanie wielu funkcji rozszerzających codzienną pracę operatora.

Cechy i funkcje aplikacji

Podgląd na żywo

 • podziały predefiniowane i własne z obsługą widoków, nielimitowana ilość okien podglądu na żywo z możliwością odpięcia i przeniesienia na oddzielne monitory;
 • lista kanałów rejestratorów, wejść/wyjść alarmowych, grupowanie urządzeń, ukrywanie niepodłączonych urządzeń/kanałów;
 • edycja/konfiguracja nazw kanałów, wejść i wyjść alarmowych;
 • narzędzia zarządzania strumieniami wideo, odtwarzanie dźwięku, dwukierunkowe audio, szybkie odtwarzanie, cyfrowy zoom, snapshot, lokalne nagrywanie, prezentacja linii reguł alarmowych, sterowanie wyjściami alarmowymi;
 • tworzenie widoków z możliwością zapisania 15 ulubionych;
 • tryb kolejkowania alarmów, automatyczny wybór strumienia, tryb automatyczny podglądu, proporcje obrazu;
 • synchroniczny quickplay;
 • panele sterowania kamerami specjalnymi t.j. Fisheye i PTZ;
 • lista zdarzeń IVS: rozpoznawanie tablic rejestracyjnych oraz pomiar temperatury ciała;
 • przejście do nagrań bezpośrednio z podglądu;
 • przywracanie ostatniego widoku po uruchomieniu aplikacji

Odtwarzanie

 • podgląd materiału wideo nagranego na dysku rejestratora lub lokalnie na stacji roboczej;
 • czytelny pasek czasu z wizualnym wyróżnieniem zdarzeń, odtwarzanie synchroniczne, tempo odtwarzania wolniej/szybciej;
 • podziały predefiniowane i własne;
 • tryb „unwrapingu” dla nagrań z kamer typu rybie oko;
 • pobieranie nagrań z urządzeń za pomocą nożyczek lub masowe pobieranie;
 • filtr nagrań;
 • kalendarz

Logi i Powiadomienia

 • logi zawierające informacje o zdarzeniach systemu, akcjach podjętych przez użytkownika oraz alarmów z urządzeń odebranych przez aplikację;
 • interaktywne powiadomienia

Napisy

 • wyświetlanie napisów na ekranie wraz ze strumieniem wideo z kamery;
 • zintegrowana obsługa POS: Posnet, Forcom, Elzab, Novitus, (możliwa integracja z dowolnym źródłem napisów);
 • własne ustawienia położenia, stylu, rozmiaru i koloru czcionki dla tekstu podstawowego i 3 zakładek tekstu wyróżnionego;
 • odtworzenie dźwięku i/lub aktywacja wyjścia alarmowego po pojawieniu się słowa kluczowego
 • napisy dopasowane do odtwarzanego archiwum;
 • przeglądanie z agregowanych napisów; 
 • udostępnianie źródeł napisów dla innej instancji aplikacji

Trasy i Zadania

 • zbudowane z sekwencji widoków;
 • możliwość automatycznego uruchomienia po zalogowaniu użytkownika;
 • zadanie w pełnym ekranie;
 • odświeża „zgubione” strumienie

E-mapa

 • interaktywna mapa świata z możliwością dodania dowolnej liczby obiektów;
 • dla każdego obiektu możliwość wgrania własnego tła;
 • organizacja struktury za pomocą warstw;
 • wybór typu kamery, kierunku obserwacji, nazwy własne dla warstw i kamer;
 • wygodny widok alarmów ze wszystkich kamer w obiekcie;
 • podgląd z kamery bezpośrednio z warstw e- mapy, z pełną funkcjonalnością podglądu

Raporty

 • generowanie raportów z danych zebranych na podstawie odczytów kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz pomiaru temperatury ciała;
 
 
 

Reguły alarmów

 • możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych;
 • źródła alarmów: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, utrata sygnału, alarmy inteligentne, wejście  alarmowe, błąd dysku czy dysk pełny;
 • reakcje na źródło alarmu”: pokaż obraz, nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału, wywołania presetu z kamery PTZ czy włączenia wyjścia alarmowego w rejestratorze lub kamerze;
 • reakcje multimedialne w postaci własnej grafiki i dźwięku, powiadamianie e-mail;
 • niemożliwe do przeoczenia okno reakcji alarmów, pełna funkcjonalność paska narzędziowego strumieni;
 • każda reguła alarmowa posiada własne okno reakcji

Dodatkowe funkcje

 • bezpieczniki zapobiegające przeciążeniu procesora;
 • obsługa za pomocą klawiatury sieciowej P- KN
 • import/eksport ustawień;
 • rozbudowany system ustawień dla lokalnego nagrywania;
 • funkcja stróż monitorująca pracę operatora;
 • moduł wykrywania temperatury (wymagana licencja);
 • moduł monitorowania pojazdów (wymagana licencja);
 • moduł wsparcia magazynu - stanowiska pakowaczy (wymagana licencja);
 • program narzędziowy zawierający skaner IP oraz kalkulator dysków

Obsługa chmury (P2P) BCS

 • aplikacja umożliwia obsługę urządzeń dodanych do konta chmurowego BCS;
 • chmura P2P BCS jest idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy infrastruktura sieciowa i dostęp do Internetu są ograniczone w miejscu instalacji

Licencje

 • dla urządzeń marki BCS aplikacja nie wymaga licencji. Wymagana jest weryfikacja, która odbywa się przez Internet. W przypadku braku dostępu do Internetu konieczne jest wgranie licencji weryfikacyjnej;
 • plik licencji generowany jest w aplikacji BCS Manager a podpisany będzie działał tylko na komputerze na którym został stworzony;
 • licencja na pojedynczą kamerę innego producenta niż BCS
 • licencja na pojedynczy rejestrator
 • licencja na moduł monitorowania pojazdów (moduł ARTR)
 • licencja na moduł monitorowania temperatur (dołączona do zakupu kamery termowizyjnej)
 • licencja typu ALL (bez ograniczeń)
 • licencji na moduł wsparcia magazynu (obejmuje integrację indywidualną ze względu na różne systemy)
 • systemy klienckie)typy i aplikacje WMS klienta).

PC-NVR

 • podtrzymywanie strumieni;
 • nagrywanie strumienia głównego i/lub ekstra, wraz ze zdarzeniami;
 • terminarz dla nagrań;
 • czasowe wykonywanie zdjęć lub sekwencji zdjęć;
 • terminarz dla pobierania nagrań z urządzeń;
 • blokowanie nagrań przed nadpisaniem z możliwością kopiowania na nośnik USB i kasowania

Serwer-klient

 • scentralizowane zarządzanie urządzeniami i użytkownikami;
 • możliwość konfiguracji zasobów serwera z dowolnej stacji klienckiej;
 • indywidualne uprawnienia dostępu do urządzeń i modułów aplikacji dla każdego dodanego użytkownika
 
 
 
 

Wymagania systemowe

  (zależne od ilości monitorowanych urządzeń) 

  Dla systemu NVR+4 kamery wyświetlane w strumieniu głównym: 

  CPU: Intel i3 3 generacji lub równoważny 

  RAM: 4GB 

  HDD: około 350MB