Serwis

 

Jak dostarczyć uszkodzony sprzęt do naprawy:

 

W celu zgłoszenia reklamacji niezbędne jest kompletne wypełnienie poniższego formularza. Prosimy zwłaszcza o precyzyjne podanie telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu bezproblemowego kontaktu z Państwem.

Sprzęt wraz z dołączonym formularzem należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres:

 

NSS Sp. z o.o.  SERWIS

ul. Modularna 11 (Hala IV)

02-238 Warszawa

tel: +48 22 846 25 31

 

Wysyłka uszkodzonego sprzętu gwarancyjnego i pogwarancyjnego realizowana jest na koszt zleceniodawcy

Szczegółowe informacje dotyczące warunków reklamacji zawarte są w „regulaminie serwisu”

 

Załączniki:

    Formularz serwisowy

      Regulamin serwisu