Smart PSS

 • Dostupnost: Produkt dostępny w ofercie

Smart PSS

Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami IPC, NVR, DVR, NVD, NVS, SVR

 • Obsługa do 1000 kanałów (max 256 urządzeń)
 • Max. podgląd na żywo 256 kan.(4 x 64 okien)
 • Współpraca max. z 4 monitorami
 • Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe firmy, projekty, centra monitoringu video

Cechy


Obsługa rejestratorów analogowych i sieciowych (DVR,NVR), kamer sieciowych IP(IPC), urządzeń magazynujących SVR, dekoderów video i innych urządzeń BCS z interfejsem sieciowym. Obsługa do 1000 połączeń. Max. podgląd na żywo 256 kan., max. 64 okien na karcie.
Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym, detekcji, alarm do 16 kan.)

 

Funkcjonalności :

- Tworzenie i obsługa schematów Alarmów

- Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń

- Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie

- Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie

- Tworzenie i obsługa eMAP

- Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń

- Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń

- Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu,

- Obsługa TV WALL

- Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio

- Współpraca max. z 4 monitorami

Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video

Smart PSS 1.12.0

OS:

Przetestowane OS: Windows XP/Windows 7/Windows 8(32/64 bit)

 

Co nowego?

Odtwarzanie

 1. Przeszukiwanie nagrań według danych POS/ATM
 2. Wyszukanie i sciąganie zdjęć z urządzeń
 3. Dodano funkcje odtwarzania do tyłu dla lokalnych plików
 4. Export nagrań do formatów MP4 i ASF(zmiana)
 5. Funkcja smart Search

Urządzenia

 1. Wyszukanie urządzeń w zadanych segmencie IP.
 2. Wsparcie dla IVS i kamer z inteligentnymi funkcjami detekcji.
 3. Tabela z podstawowymi statusami podłączonych urządzeń.
 4. Sprawdzenie HDD urządzenia.
 5. Lepsza obsługa z klawiatury BCS-KN-II.

Alarm

 1. Obsługa logu alarmów dla wielu urządzeń.

PC-NVR

 1. Zwiększono limit nagrywanych kamer do 32.

SYSTEM

 1.  Dodano skróty klawiszowe do obsługi programu.
 2.  Ust. Domyślnego hasło i konta użytkownika do logowania urządzeń

 

Co zmieniliśmy?

1.  Możliwość wyłączenia/włączenia auto logowania

2.  E-map?możliwość otwarcia do 8 strumieni, obsługa PTZ, powiadomienia alarm.?

3.  Zwiększono długość hasła i nazwy użytkownika do 32 znaków

5.  Poprawiono alarm link, konfigurację urządzeń i prawa dla użytkowników

6.  Poprawiono reguły nazw dla plików zdjęć

8.  Optymalizacja pracy z kamerami typu Fisheye i z moto-zoom
Download