Polityka prywatności BCS

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI BCS/NSS Sp. z o. o.

PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, PRZED KORZYSTANIEM Z CAŁEJ APLIKACJI, OPROGRAMOWANIA I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOSTAWCĘ (ZBIORCZO „USŁUGI DOSTAWCY”).  KORZYSTANIE Z USŁUG DOSTAWCY OZNACZA PAŃSTWA ZGODĘ NA NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI I ZBIERANIE, PRZECHOWYWANIE, KORZYSTANIE, UJAWNIANIE, UDOSTĘPNIANIE I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZGODNIE Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

 • 1

Informacja o administratorze i przetwarzaniu danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NSS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modularna 11, 02-238.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mariusz Zajkiewicz, kontakt email: iod@isbc.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia ‘Usługi Dostawcy’ zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, (Rozporządzenia).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do zarządzania własnymi danymi za pośrednictwem ‘Panelu klienta’. Użytkownik ma możliwości i prawo dostępu do własnych danych, możliwość do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania za pośrednictwem ‘Panelu klienta’. Ma Pani/Pan prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych i usunięcie konta z bazy danych administratora, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do uruchomienia ‘Usługi Dostawcy’, jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a, (Rozporządzenia) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach udostępnienia ‘Usługi Dostawcy’.


Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie, pod warunkiem, że niektóre postanowienia niniejszej Polityki prywatności okażą się niekompletne, nieaktualne lub niezgodne z Prawem.  Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszej polityce prywatności, opublikujemy nową wersję na stronie, która zacznie obowiązywać natychmiast.
  
Jakie informacje zbieramy podczas korzystania z naszych ‘Usług Dostawcy’ za pośrednictwem produktu zakupionego od dowolnego sprzedawcy, który może być połączony z naszymi ‘Usługami’. Dostawca będzie gromadzić informacje zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, w tym dane osobowe i inne dane nieosobowe.

„Dane osobowe” oznaczają informacje o tobie, które konkretnie Cię identyfikują lub, w połączeniu z innymi informacjami, które posiadamy, mogą być użyte do identyfikacji, takie jak:

 1. imię i nazwisko,
 2. numer telefonu,
 3. adres e-mail.

 

Administrator nie ma narzędzi aby zweryfikować prawdziwość podanych danych.

„Informacje nieosobowe” oznaczają informacje, które same w sobie nie są w stanie bezpośrednio zidentyfikować, takie jak: numery seryjne produktu, adres URL, dane dziennika, które automatycznie rejestrują informacje o Twojej wizycie, takie jak typ przeglądarki,  domeny, wyświetlenia strony, adres URL strony, która Cię odesłała, adres URL następnej strony, twój adres IP i nawigacja strony, unikalny identyfikator urządzenia zebrany z Produktów i urządzeń mobilnych, pliki treści wideo, które nie zawierają osobistych  informacje o tożsamości wizualnej, kraj i strefa czasowa podłączonego produktu, lokalizacja geograficzna, identyfikacja operatora telefonu komórkowego oraz platforma oprogramowania urządzenia i informacje o oprogramowaniu układowym.

 • 2

Jak zbieramy Twoje dane

Dostawca gromadzi dane osobowe o Tobie za pośrednictwem ‘Usług dostawcy na kilka sposobów’.

 1. Podczas rejestracji w ‘Usługach Dostawcy’: dobrowolnie przekazujesz nam dane osobowe podczas tworzenia konta w celu korzystania z ‘Usług Dostawcy’. Ponadto podczas instalacji i aktywacji Produktów zostaniesz poproszony o podanie pewnych podstawowych informacji za pośrednictwem naszych ‘Usług Dostawcy’, takich jak nazwa Produktu, kod weryfikacyjny Produktu i numer seryjny, które są unikalne dla Produktu związanego z ‘Usługami Dostawcy’ i powiązane z Twoim kontem, jeśli dotyczy.
 2. Po zapisaniu treści wideo w Usługach Dostawcy: Podczas zapisywania treści za pośrednictwem Usług Dostawcy, takich jak klipy wideo, strumienie wideo na żywo i obrazy („Twoje treści”), będziemy gromadzić dane osobowe, które pozwolą Ci zapisać Twoje Treści.
 3. Gdy kontaktujesz się z nami w celu uzyskania pomocy: Kiedy odpowiadasz na nasze e-maile, skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta lub korzystasz z innych narzędzi obsługi klienta, zbieramy Twoje dane, aby zapewnić Ci wsparcie, zweryfikować Twoją tożsamość za pomocą informacji o Twoim koncie i potwierdzić Twój produkt.
 • 3

Dostawca zbiera również dane nieosobowe za pośrednictwem Usług dostawcy na kilka sposobów.

 1. Gdy korzystasz z usług dostawcy, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z usługi, ulepszyć usługi dostawcy i wsparcie: Często zbieramy standardowe dane nieosobowe podczas uzyskiwania dostępu do naszych usług dostawcy. Zbieramy tego rodzaju informacje, aby zapewnić Ci bardziej odpowiednie doświadczenie, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu i aby zapewnić, że nasze Usługi Dostawcy działają poprawnie. Możemy również rejestrować zmiany, które wprowadzasz w naszych produktach za pośrednictwem Usług dostawcy. Przechowujemy te informacje wraz z danymi gromadzonymi bezpośrednio przez Twój Produkt. Jeśli masz pytania dotyczące ustawień bezpieczeństwa i prywatności urządzenia mobilnego, zapoznaj się z instrukcjami dostawcy usług mobilnych lub producenta urządzenia, aby dowiedzieć się, jak dostosować ustawienia.
 2. Używamy również plików cookie, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web, znaczników pikselowych i innych technologii w celu prowadzenia rejestrów, przechowywania preferencji użytkownika, ulepszania naszych reklam oraz gromadzenia niektórych informacji nieosobowych, takich jak dane dziennika i dane urządzenia. W szczególności używamy plików cookie, które pozwalają nam łączyć działalność Usługodawców z innymi informacjami, które przechowujemy na Twój temat w Twoim profilu lub w związku z Twoimi interakcjami z Usługami Dostawcy. To pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług i Produktów Dostawcy, diagnozować i rozwiązywać wszelkie problemy, które masz, oraz w inny sposób administrować i ulepszać nasze Usługi i Produkty Dostawców. Korzystanie z plików cookie pomaga również sprawnie poruszać się po naszych Usługach Dostawcy.
 3. Podczas przesyłania strumieniowego twoich treści do usług dostawcy: podczas korzystania z funkcji nagrywania lub przesyłania strumieniowego produktu, możemy nagrywać i przetwarzać treści wideo i / lub audio z produktu. Może to obejmować przechwytywanie i przesyłanie pocztą e-mail części tych danych w ramach powiadomienia lub analizy danych w celu zidentyfikowania ruchu lub innych zdarzeń. Możemy przetwarzać informacje z Twojego Produktu, abyśmy mogli wysyłać Ci powiadomienia, gdy coś się wydarzy.
 • 4

Jak wykorzystujemy Twoje informacje.

Aby zapewnić lepszą obsługę, my lub nasi dostawcy w naszym imieniu wykorzystujemy informacje zebrane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności w celu:

 1. Obsługi, utrzymania, ulepszania i rozwoju naszej Usługi, Dostawców i Produkty;
 2. Zwiększenia bezpieczeństwa naszych Usług i Produktów Dostawcy - na przykład w celu uwierzytelnienia użytkownika, ochrony bezpieczeństwa, wykrywania oszustw, archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych;
 3. Przeprowadzania audytu, analizy i przeprowadzania badania klientów;
 4. Wysyłam Ci e-maile, SMS-y w celu wysyłania ważnych powiadomień, takich jak przypomnienia, powiadomienia techniczne, aktualizacje, alerty, wiadomości wsparcia i administracyjne, biuletyny serwisowe i wymagane informacje. Ponieważ powiadomienie jest ważne dla interakcji z Dostawcą, nie możesz zrezygnować z otrzymywania go;
 • 5
  Jak udostępniamy twoje informacje

Poniżej przedstawiono ograniczone sytuacje, w których możemy udostępniać dane osobowe:

 1. Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom powiązanym z Dostawcą, które są zobowiązane do korzystania z tych informacji zgodnie z celami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności.
 2. Korzystamy z usługodawców, dostawców, techników i innych stron trzecich, aby pomóc nam przetwarzać, przechowywać i chronić niektóre Twoje dane oraz w inny sposób pomagać nam w efektywnym administrowaniu naszymi Produktami i Usługami Dostawców, zapewnić lepszą obsługę użytkowników, przetwarzać Twoje zakupy i podnieść jakość naszych produktów i usług dostawców. Te osoby trzecie nie mogą wykorzystywać danych osobowych do celów innych niż Dostawcy i są zobowiązane do ochrony danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 3. Możemy przekazywać informacje stronom trzecim, jeśli uważamy w dobrej wierze, że jest to wymagane przez obowiązkowe prawo. Na przykład, aby zastosować się do nakazów prawnych i wniosków rządowych; reakcja na wezwanie do sądu lub podobny proces prawny, w tym do organów ścigania, organów regulacyjnych i sądów w odpowiednich krajach, w których prowadzimy działalność; w celu ochrony interesów naszych klientów i użytkowników usługi dostawcy; w odpowiedzi na roszczenia, że ​​wszelkie treści publikowane lub wyświetlane za pomocą Usługi Dostawcy naruszają prawa osób trzecich; w nagłych wypadkach chroń zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników Usługi Dostawcy lub ogółu społeczeństwa; lub w celu egzekwowania zgodności z naszymi Warunkami świadczenia usług.
 4. Jeśli Dostawca i / lub całość lub część naszych aktywów zostanie kiedykolwiek sprzedana lub przekazana, Twoje dane osobowe mogą znajdować się wśród przedmiotów sprzedanych lub przekazanych.
 5. Udostępniamy informacje w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów biznesowych, gdy w dobrej wierze wierzymy, że jest to wymagane lub dozwolone przez prawo. Na przykład możemy udostępniać dane osobowe w razie potrzeby w celu wspierania funkcji audytu, zgodności i ładu korporacyjnego; w celu zwalczania oszustw lub działalności przestępczej; w celu ochrony naszych praw lub praw naszych podmiotów stowarzyszonych i użytkowników; lub w ramach postępowania sądowego dotyczącego Dostawcy.


Możemy również ujawniać dane nieosobowe publicznie lub stronom trzecim. Na przykład możemy udostępniać dane nieosobowe:

 • Z tych samych powodów, dla których możemy udostępniać dane osobowe;
 • Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci wchodzą w interakcje z Usługami i Produktami Dostawcy, w celu zoptymalizowania doświadczenia, ulepszenia naszych produktów lub świadczenia lepszych usług;
 • Dla naszych własnych badań i analiz danych;
 • Z naszymi dostawcami dla ich własnych analiz i badań; lub
 • W celu ułatwienia ukierunkowanych treści.

 

 • 6

Zabezpieczanie danych osobowych

Dostawca wdrożył uzasadnione handlowo administracyjne, techniczne i fizyczne kontrole bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę danych osobowych. Przeprowadzamy również okresowe przeglądy i oceny skuteczności naszych kontroli bezpieczeństwa. Niezależnie od powyższego, żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego należy zrozumieć, że chociaż Dostawca dołożył starań, aby chronić Twoje dane osobowe, ale Dostawca nie może zagwarantować, że Twoje dane osobowe są pod absolutnym bezpieczeństwem z istniejącą technologią bezpieczeństwa. Jeśli Twoje dane osobowe zostaną ujawnione lub skradzione z powodu siły wyższej lub kontroli bezpieczeństwa, których nie można przypisać Dostawcy, zgadzasz się, że Dostawca nie musi ponosić odpowiedzialności za utratę. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa naszych Usług dla Dostawców, możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub pocztą elektroniczną, korzystając z odpowiednich informacji Wsparcia dla dostawcy w swoim kraju.

 • 7

Dostęp do danych osobowych i ich poprawianie

Utrzymywanie aktualnych danych osobowych pomaga zapewnić, że zapewniamy Ci najbardziej odpowiednią jakość usługi. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i aktualizować je poprzez ‘Profil klienta’. Chociaż jesteśmy gotowi pomóc w zarządzaniu subskrypcjami, dezaktywacji konta oraz usunięciu aktywnego profilu i danych, nie zawsze możemy usunąć zapisy z poprzednich interakcji i transakcji. Ponadto ze względu na sposób, w jaki obsługujemy niektóre usługi, po usunięciu niektórych informacji możemy tymczasowo zachować kopie zapasowe takich informacji, zanim zostaną one trwale usunięte.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak twoje konto będzie aktywne lub w razie potrzeby w celu świadczenia usług i prowadzenia rejestru transakcji dla celów sprawozdawczości finansowej. Będziemy również przechowywać i wykorzystywać twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów.

 • 8

Prywatność dzieci

Dostawca nie zamierza udostępniać ani korzystać z jakiejkolwiek części jego Usług dla dzieci poniżej 16 roku życia, a takie korzystanie jest zabronione. Jeśli uzyskamy rzeczywistą wiedzę, że konto jest powiązane z zarejestrowanym użytkownikiem, który nie ukończył 16 lat, niezwłocznie usuniemy informacje powiązane z tym kontem. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku poniżej 16 lat i uważasz, że ujawnił nam dane osobowe, skontaktuj się z nami e-mailem: iod@isbc.eu. Rodzic lub opiekun dziecka poniżej 16 roku życia może sprawdzić i zażądać usunięcia danych osobowych takiego dziecka, a także zabronić ich wykorzystania.

 • 9

Globalne operacje

Zgadzasz się na nasze praktyki informacyjne, w tym gromadzenie, przechowywanie, wykorzystanie, przetwarzanie i udostępnianie twoich informacji zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności, a także przekazywanie i przetwarzanie twoich informacji do krajów grupy EOG, w których mamy lub korzystamy z udogodnień, usług dostawców lub partnerów, niezależnie od tego, gdzie korzystasz z naszych Usług.

 • 10

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące naszych praktyk ochrony prywatności lub niniejszej Polityki prywatności. Możesz skontaktować się z nami e-mailem: iod@isbc.eu.

 • 11

Mechanizm Cookies

„Ciasteczka” - pliki cookies - to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (osoby odwiedzającej) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych (WWW). Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisów ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

W ramach Serwisów BCS/NSS Sp. z o. o. stosowane są dwa rodzaje plików:

 • „sesyjne” (tymczasowe) pliki cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony WWW lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i są to:
  • has_js (typ sesyjny) - przechowuje informacje o obsłudze JavaScript,
  • SESSxxx (typ sesyjny) - przechowuje identyfikator sesji (dla zalogowanych Użytkowników),
 • oraz „stałe” pliki cookies, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika i jest nim:
  • pagestyle – przechowuje informacje o stylu CSS w którym wyświetlany jest Serwis.