RODO

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez NSS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modularna 11, 02-238 która jest Administrator danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • wzięcia udziału w Programie „BCS dla profesjonalistów”;
  • wydania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji;
  • promocji, reklamy i marketingu produktów [oraz usług] NSS Sp. z o.o.

Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych: Pan Mariusz Zajkiewicz, email: iod@isbc.eu lub pocztą polską na adres Administratora z dopiskiem IOD;

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit. a, RODO, zgoda Uczestnika).

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu udziału w Programie „BCS dla profesjonalistów” Pani/Pana udział w nim nie będzie możliwy.

W przypadku zgody na otrzymywanie komunikacji o charakterze marketingowym brak Pani/Pana zgody uniemożliwi nam przesyłanie informacji o atrakcyjnych dla Pani/Pana ofertach produktów [towarów lub usług].

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych, którego organizator dokonał na podstawie zgody Pani/Pana przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanego przez Panią/Pana, administratora danych osobowych. W przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmom kurierskim w celu dostarczenia nagrody.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Programie „BCS dla profesjonalistów”, a po tym czasie dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, w szczególności do upływu okresu przedawnienia Pani/Pana roszczeń wobec administratora jednak nie dłużej jak 6 lat.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w Programie „BCS dla profesjonalistów” (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej na podany adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 ze zm.).